دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست حق مأموریت،  ۱۳۳۷ ق

درخواست حق مأموریت، ۱۳۳۷ ق

درخواست علی اکبر خان پیشخدمت از کارگزار ارومیه برای تعیین حق مأموریت محول شده به وی در خصوص عمل [کار] دختر مرحوم اقبال الملک و حاج علی آقا حریری تا او بتواند آن را از حاجی میرزا ابوالقاسم، وکیل حاج علی آقا، دریافت کند. در ادامه جواب شریف الملک، کارگزار ارومیه، به آقا علی اکبر خان و اینکه از میرزا ابوالقاسم حضوراً خواسته شده که بیست تومان به علی اکبر خان داده شود. همچنین کارگزار به یک فقره ظلم فاحش در خصوص عیال صمصام اشاره کرده و اینکه بعداً حضوری با او در میان می گذارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌القعده ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A141
  •