دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری همسر حاجی اکبر بیگ، ۱۳۱۰ ق

مستمری همسر حاجی اکبر بیگ، ۱۳۱۰ ق

حواله مستمری در وجه همسر حاجی اکبر بیگ یاور قورخانه، موافق کتابچه دستور العمل جزو مستمرات قشونی که در دفتر جناب مستشار السلطنه ضبط است؛ نام و مهر زهرا خانم خاله اسمعیل خان خوئی در انتهای سند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۱۰ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A139
  •