دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتاب هفت وزیر، ۱۳۵۵ ق

کتاب هفت وزیر، ۱۳۵۵ ق

نویسنده: میرزا علی اکبر، نواده ملا باشی؛ به زبان ترکی با رسم الخط فارسی؛ پشت جلد امضای علی اکبر دانشیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A137
  •