دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

به حاجی جواد گنجه، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵ ق

به حاجی جواد گنجه، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵ ق

نامه‌های خطاب به حاجی جواد آقا گنجه: ۱- سید حسین آقا به حاجی جواد آقا گنجه، درباره خبر بچه بازی حاجی حبیب آقا سلمانی و دستگیری او (۶ ربیع الاول ۱۳۳۴ ق)؛ ۲- محمود محمداوف به حاجی جواد آقا تاجر گنجه، عرض سلام تمام اعضای خانواده خصوصاً والده خانم، همشیره، آقا علی اکبر، حاجی زین العابدین، و حاجی محمد حسین، سفر محمد حسن به روسیه، یادداشت مشهدی ابوالقاسم که از حاجی جواد خواسته روزنامه نسیم شمال و غیره را پس از خواندن خود برایش بفرستد (۱۵ ذیقعده ۱۳۳۴ ق)؛ ۳- فاطمه خانم از تبریز به حاجی جواد آقا در طهران، خبر رسیدن نامه مخاطب به محسن آقا و محمود آقا، تبریک عید از طرف خود، سریه خانم، محسن، محمود، و علی اکبر آقا به مخاطب و رضا بیگ، و عرض سلام حاجی زین العابدین و محمد حسین به حاجی جواد (۱۳ ذیحجه ۱۳۳۴ ق)؛ ۴- محمود محمد اوف از تبریز به حاجی جواد آقا محمد اوف تاجر گنجه در طهران، درباره رسیدن نامه مخاطب به حاجی بابا آقا، تشکر از بابت فرستادن کتاب و در خواست کتابی با موضوع انبارداری که شغل نویسنده است، تبریک مولود پسر آقا محمد حسن و عرض سلام والده مکرمه خانم و همشیره و عرض سلام محمود به آقا علی بک، مشهدی کاظم غفار اوف هم در حاشیه به مخاطب و علی بک سلام رسانده است و مهر زده است (۱۶ ربیع الاول ۱۳۳۵ ق)؛ ۵- نامه به حاجی جواد آقا تاجر گنجه، درخصوص دریافت نامه و یک جلد کتاب دفتر داری از پست و اینکه آن را خوانده و یاد می گیرد، عرض سلام والده و همشیره وعلی اکبر و اهل خانه و ارسال سلام مخصوص به علی بیک از طرف نویسنده، با امضای محمد محسن؛ و در حاشیه عرض سلام وتبریک عید مولود از محمد حسن و حاجی آقا بک به مخاطب و علی بیک (۱۶ ربیع الاول ۱۳۳۵ ق)؛‌ ۶- والده به حاجی جواد آقا، خبر تولد نوزاد محمد حسن آقا و این‌ که اسمش را احمد گذاشته اند، عرض سلام خدیجه خانم، زهرا خانم، طلعت خانم، ربابه خانم، نرگس خانم، رقیه خانم، بطول [بتول] خانم، عسکر آقا، علی رضا آقا، یونس آقا، آقا میرزا علی، و احمد آقا، در انتها چند خطی از طرف حاجی کاظم و شکایت از اینکه برایش نامه نمی نویسد و در حاشیه چند خط از طرف محمد حسن و اظهار دلتنگی و عرض سلام به حاجی جواد، در صفحه مقابل عرض سلام به علی بک از طرف محمد حسن و حاجی محمد و ابوالقاسم (۸ ربیع الثانی ۱۳۳۵ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ ق تا ۸ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A126
  •