دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت در مورد قطع درختان

شکایت در مورد قطع درختان

نویسنده مسؤلیت مراقبت از باغ و بادام زار در قریه ینگجه متعلق به یک زن تبریزی (همشیره زاده ذکاء الدوله) را به عهده دارد. او خطاب به ریاست امنیه دهخوارقان از محمد، پسر خضر، به علت بریدن درختان به منظور تهیه ذغال و وارد آمدن خسارت ناشی از آن به املاک خانم شکایت کرده و درخواست رفع مزاحمت و گرفتن غرامت از سارق می کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A124
  •