دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خیرة النساء و محمد رحیم، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه خیرة النساء و محمد رحیم، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه خیرة النساء، دختر کربلایی اسماعیل نوجمهری [نوجه مهری]، با وکالت کربلایی آقا پسر کربلایی رسول نوجمهری با محمد رحیم، پسر کربلایی علی دوزدلی، با وکالت میرزا اسدالله؛ با مهریه پنجاه و پنج تومان نقد قران جدید الضرب و یک دست رختخواب به ارزش پنج تومان که در مجموع می شود شصت تومان که بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A110
  •