دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه زهرا خانم و آقا علی، ۱۳۱۸ ق

نکاح نامه زهرا خانم و آقا علی، ۱۳۱۸ ق

نکاح نامه زهرا خانم، دختر کربلایی محمود، با وکالت دایی خود استاد رضا بنا با آقا علی، پسر آقا محمد قلی، با وکالت پدرش؛ با مهریه سی و دو تومان وجه رایج قران جدید الضرب هر پنج عدد هزاری به قرار یک تومان صرفاً و هر دو هزاری چهل و هشت نخودی وزناً که بر ذمه ناکح است و یک دست رختخواب به ارزش شش تومان رایج که با اقرار وکیل زوج بر ذمه اوست.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ رجب ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A108
  •