دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چراغ لاله

چراغ لاله

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد لاله: ۸ × ۱۵.۵ سانتیمتر؛‌ قسمت بالا: ۹.۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید حامد سید امامی
  • متعلق به مجموعه سید حامد سید امامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14139A22
  •