دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه عکس

سه عکس

شامل عکسی از تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه؛ احمد شاه؛ و طبق نوشته زیر عکس پایین: محمد حسن میرزا ولیعهد در تبریز، شاه گلی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید حامد سید امامی
  • متعلق به مجموعه سید حامد سید امامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14139A17
  •