دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نعل اوراد

نعل اوراد

طلسم

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  علائم روی طلسم: یک وفق مربع سه در سه در یک رو، یک وقف مربع چهار در چهار در روی دیگر، و برخی علائم دیگر.

 • ابعاد ۹ × ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها سید حامد سید امامی
 • متعلق به مجموعه سید حامد سید امامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14139A16
 •