دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محفظه اسناد

محفظه اسناد

لوله ای که اسناد مجموعه علی ساری در آن نگهداری شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۲۶ سانتیمتر، قطر: ۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها علی ساری
  • متعلق به مجموعه علی ساری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14137A34
  •