دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی ساری

اسنادی شامل چند صلح‌ نامه، نکاح نامه، و سهم ارث که درون محفظه‌ای فلزی نگهداری می‌شده‌اند که تصویر آن نیز در مجموعه موجود است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ نیمه اول قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت اول آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14137
  •