دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروانه آروند

پروانه آروند

دختر فرخنده نمازی و محمد حسین آروند؛ خواهر ژاله آروند

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس: «عکاسخانه پارک، طهران، شاه آباد»

 • ابعاد ۴ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
 • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14135A45
 •