دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

عباس آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

نامه عباس آروند به پدرش محمد حسین آروند درباره عمل مادرش (فرخنده آروند)‌ در لندن، پنج شنبه هجدهم اکتبر ۱۹۵۱، که در آن علت تأخیر در نوشتن نامه را توضیح داده، اینکه به مادرش اصرار می کرده خودش مفصلا بنویسد و دوم اینکه می خواسته نتیجه قطعی معالجات را بنویسد و باعث نگرانی نشود. از اینکه پدرش فکر کرده در معالجه مادرش سهل انگاری می شود تعجب کرده است و جزئیات رفتن به بیمارستان و مراجعه به دکترها را از وقتی مادرش رسیده شرح داده است، دلایل عقب افتادن جراحی (پیدا نشدن اتاق خالی و گرفتن وقت عمل از جراح) را توضیح داده، اینکه عکس برداری انجام شده، بیماری به سینه چپ سرایت نکرده ولی در پوست همان سینه که در تهران عمل کرده اند سرطان است و تا قدری از شانه پیش رفته است. روز شنبه مادرش را جراحی کرده اند، عمل خوب بوده است ولی مادرش هنوز ضعف دارد. روز سه شنبه به آقا دایی تلگراف زده اند. امیدوار است که مادرش تا اواخر هفته دیگر از مریضخانه بیرون بیاید. سپس درباره مخارج مریضخانه و جراحی نوشته است. به خواهش مکرر مادرش برای فرستادن عکس فروزنده و سهل انگاری در این مورد اشاره کرده است. در آخر از کار خودش می نویسد که سخت اشکال پیدا کرده و اینکه حالا فرصت خواهد کرد که پیگیری کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباس آروند
  • تاریخ ۱۷ محرم ۱۳۷۱ ق
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A21
  •