دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰ ش

نامه فرخنده آروند از لندن به همسرش محمد حسین آروند، جمعه نوزدهم مهر ۱۳۳۰، که در آن به تمام شدن دوران روضه اشاره می کند و این که نذر کرده اگر برای عباس در مریضخانه های آنجا جایی پیدا شود سالی دو روز دیگر به ایام روضه خوانی اضافه کند، از مشکل اقامت عباس و مراجعه او به آقای سهیلی در سفارت به سفارش برادرش می نویسد که کار عباس را راه انداخته اند. از نگرانی اش برای عباس می نویسد و اینکه اگر در مریصخانه برای عباس جا پیدا نشود ممکن است به آلمان برود. از حال خودش خبر می دهد که هنوز جراحی انجام نشده و قرار است فردا شنبه همان قسمت سابق، سمت سینه راست، را جراحی کنند و از جای دیگر بدنش پوست پیوند بزنند. از دستخط مشوش ژاله نوشته و اینکه جای نگرانی نیست، از کار دکترها تعریف کرده است ولی برای تهیه پول سفارش کرده است. از پروانه خواسته است که اگر محمد حسین آروند به خرمشهر رفته است، این نامه را برای او پست کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فرخنده آروند
  • تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۳۰ ش
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A20
  •