دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰

فرخنده آروند به محمد حسین آروند، ۱۳۳۰

نامه فرخنده آروند به همسرش محمد حسین آروند که در آن بعد از تشکر از فرستادن نامه، عذرخواهی بابت دیر جواب دادن، و اشاره به این که همسرش با قسم به جان عباس پسرشان جویای حالش شده بوده، شرح حالش را می نویسد و به موارد زیر اشاره می‌کند: برآمدگی کوچک روی سینه و فشار در گلو، مراجعه به دکتر، عکس برداری و نمونه برداری، و تجویز جلسات برق، اینکه حالش خوب است ولی اعصابش ناراحت است. او سپس به شرح هزینه‌ها و گرفتاری‌های مالی می‌پردازد، اینکه برادرش هم نیست که به او مراجعه کند، اینکه به محمد شفیع تلفن زده و او برایش توضیح داده که یک حقوق به شما می دهم یکی آنجا به آقای آروند و اگر از حقوق آقای آروند به شما بدهم، ایشان مرا مؤاخذه می نمایند و اینکه با تلگراف اجازه بگیرید ولی در آخر رضایت داده که تا نیمه برج نو را بدهد. اما آن مقدار هم تمام شده و صرف مرمت حیاط شده، از مخارج مدرسه پروانه و ژاله، لباس برای شهلا، و غیره می گوید. در ادامه از قصد آمدن بچه ها به آبادان، بیماری عباس، مراجعت اقای آروند، سرزدن آقای فریان می نویسد و و از نامه عباس که نوشته می‌خواهد تابستان را در اداره رادیو کار بگیرد و در این صورت مادرش می تواند در تابستان پیش او برود.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فرخنده آروند
  • تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ ش
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A17
  •