دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده آروند به دامادش، ۱۳۲۹ ش

فرخنده آروند به دامادش، ۱۳۲۹ ش

فرخنده آروند به دامادش، آقای راکبیان (شوهر نسرین) می نویسد، گزیده متن: چهاردهم آذر ۱۳۲۹ ش، خدمت آقای راکبیان، نورچشم گرامم، فدایت میشوم، امیدوارم که وجود عزیزت به سلامت بوده باشد. گرامی نامه سرکار زیارت و از مژده سلامتیتان نهایت مسرور شدم. امیدوارم که همیشه به سلامت و خوش بوده باشید. حقیقتا هر اندازه بخواهم بگویم چقدر جای شما ها سبز و خالی است کم گفته ام. آنقدری است که بیشتر حواس خود را برای مقدمات رفتن انشاءالله به عتبات گذاشته ام و الا خیلی ناراحت بودم. ولی باز هم در هر موقع خوشی و سلامتی شما را از خدا می خواهم. شما هم حالا دیگر فرزند خودم هستید هیچ تفاوتی ندارد. دل من است که هر طور شما راضی و خوش باشید منهم به سهمیه خود تحمل می کنم و شادی و شادکامیتان را طالبم. بقیه مطالب را برای نسرین نوشته ام و خودتان می دانید چه اندازه برای خط نوشتن همگی ما تنبلیم و فعلا می خواهم سری هم بروم بازار این است که بقیه مطالب را انشاءالله به پست بعد واگذار می کنم. هوای تهران بعد از رفتن شما خیلی سرد شد، یک برفی آمد ولی حالا چند روزی است بهتر شده. محترمه بی بی هم حاضرند خیلی سلام و احوال پرسی می کنند. بچه ها همگی سلام می رسانند. مخصوصا رضا عرض سلام مشتاقانه می رساند. فروزنده سلام وافر می رساند. اهل منزل بشارت، ننه زری، کربلایی حیدرعلی سلام می رسانند. زیاده بر این قربانت، فرخنده آروند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فرخنده آروند
  • تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۲۹ ش
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A16
  •