دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه محمد حسین آروند

شناسنامه محمد حسین آروند

پسر خانم نازی و حاجی محمد تقی؛ متولد ۱۲۸۳ ش؛ بوشهر؛ فرزندان: درنا، محمد رضا، فروزنده؛ فوت: یازدهم خرداد ۱۳۶۸.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۶ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A13
  •