دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: صفیه غفارزاده (مادر اقدس رفعت جاه)، عباس رفعت جاه (همسر صفیه و پدر اقدس رفعت جاه)، و مریم غفارزاده (خواهر صفیه). این عکس در روسیه گرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A9
  •