دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست ایستاده: بدری رفعت جاه (عمه اقدس الملوک)، صفیه خانم (مادر اقدس الملوک)، پرستار روس اقدس الملوک، فاطمه (احترام السلطنه) (عمه اقدس خانم)؛ زن عموی اقدس الملوک، فروغ برخورداری (کمال) (دختر عمه اقدس الملوک)؛ ردیف نشسته از راست: اقدس رفعت جاه (اقدس الملوک)، طوبی (مادر بزرگ اقدس الملوک)، جمشید رفعت جاه (برادر اقدس الملوک)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A6
  •