دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرح حال صفیه رفعت جاه در کتاب پزشکان زن دنیا

شرح حال صفیه رفعت جاه در کتاب پزشکان زن دنیا

شرح حال صفیه رفعت جاه به عنوان پزشک در کتاب «زنان پزشک در دنیا: حدیث نفس پیشگامان پزشکی»

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۴ سانتیمتر (تمام صفحات)
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A42
  •