دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: عباس رفعت جاه، صفیه خانم، و ماه پاره خانم، در تفلیس گرجستان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A40
  •