دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صفیه خانم و خواهران و برادرش در مسکو

صفیه خانم و خواهران و برادرش در مسکو

از راست: مریم، رضا، پرستار کودک، زیور، و صفیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A33
  •