دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از سوزان مودی

نامه از سوزان مودی

درمورد درخواست پول برای صندوق یادبود لیلیان کاپس و مدرسه تربیت، و شرح مختصری از تاریخچه مدرسه و معلمان تأثیرگذار مرتبط با آن

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A54
  •