دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه لطف الله حکیم به دکتر کلاک، ۱۳۳۷ ق

نامه لطف الله حکیم به دکتر کلاک، ۱۳۳۷ ق

شامل دریافت چک خانم پلت، نقد کردن آن، و فرستادن پول به مخاطب در تهران؛ اطمینان نویسنده از اینکه مخاطب بیماران زیادی را درمان کرده؛ به روز رسانی مخاطب در مورد کنوانسیون، کار او، و رفتن به کار با عبدالبهاء در حیفا؛ درخواست از مخاطب برای اطلاع دادن به او و خانم پلت جهت دریافت نامه و پول

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A33
  •