دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه لطف الله حکیم به خانم پلت، ۱۳۳۷ ق

نامه لطف الله حکیم به خانم پلت، ۱۳۳۷ ق

شامل دریافت نامه مخاطب به همراه چک، نقد کردن چک در لندن و فرستادن پول به بانک در تهران برای خانم کلاک، و ابراز خوشحالی نویسنده برای خدمت به جامعه بهائی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A32
  •