دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از سارا کلاک

نامه از سارا کلاک

بخش دیگری از نامه سارا ا. کلاک، احتمالاً به خانم پلت، شامل بودجه برای ساخت مدرسه دخترانه، و دیدگاه او در مورد «شرقی‌های بد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A30
  •