دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاه بهرام

شاه بهرام

شاه بهرام ابن مهربان (همسر فیروزه کیانیان و پدر فریدون غریب شاهی)

نمای تفصیلی

 • آفریننده آنتوان سوروگین
 • تاریخ ۱۳۲۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته چاپی: عکاسخانه موسیو آنتوان خان سوروگین، طهران، سنه ۱۳۲۴؛ به گفته خانواده شاه بهرام معاون ارباب جمشید بود.

 • ابعاد ۱۰ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
 • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14132A37
 •