دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه خاتم

جعبه خاتم

هدیه عروسی به فرنگیس خانم (دختر همایون کیانیان و کیخسرو کیانیان)؛ نوشته روی جعبه از راست به چپ: همت، هوخت، هورشت [پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک]، و تاریخ: ۱۲۱۰

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۱۰ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۳۲.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14132A28
  •