دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترمه

ترمه

جوجه‌ای بافت یزد؛ متعلق به پروین غریب شاهی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۶۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14132A22
  •