دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زردوزی

زردوزی

متعلق به همایون خانم کیانیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۷ × ۴۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14132A20
  •