دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه شاه سلطان بیگم و میرزا محمد جواد، ۱۳۰۸ ق

نکاح نامه شاه سلطان بیگم و میرزا محمد جواد، ۱۳۰۸ ق

نکاح نامه شاه سلطان بیگم، دختر سید الله داد سروستانی، و میرزا محمد جواد، پسر میرزا محمد علی سروستانی؛ صداق به میزان هشتاد تومان نقد، یک چارک ابریشم سبز، و یک جلد کلام الله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A17
  •