دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه سلطنت خانم و شیخ محمد حسین، ۱۳۳۶ ق

صلح نامه سلطنت خانم و شیخ محمد حسین، ۱۳۳۶ ق

سلطنت خانم [همسر شیخ عبدالنبی]، دختر حاجی میرزا محسن تاجر شیرازی، مداخل و محصولات شتوی و صیفی مزرعه ملالی شیرازی قریه کناره فارس را به غیر از خمس سال هایی که ذکر شده به شیخ محمد حسین، پسر حاج شیخ عبدالنبی، مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A13
  •