دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صغری نسیبی

صغری نسیبی

مادر حسین ابوالحسنی (همسر مه لقا ملاح)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A38
  •