دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: علینقی وزیری، عذرا حجازی، و (شاید) محمد حجازی (برادر عذرا حجازی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶.۵ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲ دى ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A29
  •