دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مشیرالممالک

مشیرالممالک

برادر بی بی صغری بیگلربیگی (مادربزرگ پدری فرخنده خانم)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A19
  •