دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میوه خوری

میوه خوری

متعلق به فاطمه عنتیقه چی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۲۰ سانتیمتر، قطر: ۲۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14124A8
  •