دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته روی جعبه: «قلم محمد اعزازی»

 • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۰.۵ × ۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها حسن روزبهی
 • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14124A3
 •