دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد کاسه: ارتفاع: ۱۱ سانتیمتر، قطر: ۲۲ سانتیمتر؛ قطر بشقاب: ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14124A27
  •