دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گلاب دان

گلاب دان

یک جفت؛ متعلق به فاطمه عنتیقه چی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14124A26
  •