دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سماور برنجی

سماور برنجی

ساخت روسیه؛ متعلق به مروارید لشگری

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۷ × ۴۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14124A20
  •