دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرینی خوری نقره

شیرینی خوری نقره

یک جفت؛ متعلق به فاطمه عنتیقه چی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۲ سانتیمتر، قطر: ۱۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14124A16
  •