دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۴ سانتیمتر، قطر: ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حسن روزبهی
  • متعلق به مجموعه حسن روزبهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14124A13
  •