دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دولت رستمی و سرور امانت

دولت رستمی و سرور امانت

از راست به چپ: دولت رستمی (مادر پرویز ورجاوند) و مادرش سرور امانت (مادر بزرگ پروین و کتایون بامسیان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از این عکس در مجموعه ورجاوند به شماره 13103A4 موجود است.

 • ابعاد ۱۰ ×‌ ۸ سانتيمتر
 • مجموعه ها کتایون و پروین بامسیان
 • متعلق به کتایون و پروین بامسیان
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1399A5
 •