دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

همسر و فرزند گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار اقوام

همسر و فرزند گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار اقوام

از چپ به راست: سردار علی میرزا همسر گوهرملک، جهاندار میرزای سوم، فرخ ملک فرزند گوهرملک، احمد خواجوی ها (شوهر عمه فرخ ملک جهانداری)، اسکندر، و علی محمد میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A30
  •