دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالزمان حسابی

فخرالزمان حسابی

خواهر گوهر ملک حسابی (جهانداری)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A12
  •