دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقوام گوهر ملک حسابی (جهانداری)

اقوام گوهر ملک حسابی (جهانداری)

ایستاده از راست به چپ: فرهاد اسکندری، کامران اسکندری، آقای مدبری، و جهانگیر اسکندری. نشسته از راست به چپ: علی رهبری، بدرالزمان حسابی، عزت ملک حسابی، و فخرالزمان حسابی

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲ تير ۱۳۲۶ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «۱۴ فروردین ۱۳۲۶ در اهواز برداشته شد برای یادبود تقدیم خواهر عزیزم گوهر ملک گردید. امضاء: عزت حسابی». این عکس، مهر آتلیه گرامی را دارد.

 • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
 • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1397A10
 •