دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از محمد

نامه از محمد

نامه از محمد، گزیده متن: قربانت شوم دستخط مبارک زیارت شد. از اینکه حالت حضرت مستطاب نواب علیه خوب است مزید بر شکرگزاری گردید. حالت بنده هم به مرحمت حضرت عالی خوب است. بیست دانه حب که خواسته بودید اینک لفا بندگی شد. برای دوای چشم این دوا که فرستاده میشود خوب است. یک عدد آن را در شش مثقال آب جوشیده، حل نموده، یک قطره صبح یک قطره عصر در چشم چکانید. هر گونه فرمایشی باشد چاکرانه حاضراست. محمد [ناخوانا]

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A97
  •