دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

گزیده متن: کردم سلامی که سلامت باشی، قربانت شوم، در خصوص آقا میرزا احمد و چهارده قبض و سه قبض پول [ناخوانا] بنده چون جزو مالیات بنده [ناخوانا] هستم. … در خصوص نور چشمان [ناخوانا] خدیجه خاتون آگاه باشید نفرمایید به حسن مهتر که کیسه توتون و کیسه حمام لطف نماید و آدم شاه بازی نه نقش نمود که مقصود حاصل شود، دو تومان پول داد مابقی اسباب شاه بازی به من دهد یا دو تومان لطف شود. در خصوص علی آشپز که فرمودید به اردکان رود، به جهت تدارک نهار بنده را به اتفاق خود آورد. اول آمد در منزل من و چای و انار خورد و باغچه و اسباب من میخواست بخرد چون قبلا برات به او ندادم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A94
  •