دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

گزیده متن: به خدمت جناب مستطاب حضرت اجل، انشاءالله تعالی سایه بلند پایه بر سر این جان نثار کم و کوتاه نگرداند. در باب اردکان عمل شان ختم شد. درباب قبض هجده تومان گرفتاری داشتم، چون که فرموده بودید که هندوانه مهدی آبادی لازم است، به توسط رمضان صد و هشت من هندوانه خالص بازیافت نمائید و عمل پول شان ختم نمودم. این هندوانه به جهت بی بی بزرگ حمل شد و هندوانه حاضر است. حضرت اجل انشاءالله تا فردا حمل می شود [پشته؟] هندوانه بدهید همکاری بیاورد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A85
  •